ویژگی‌های مبلغان بودایی و راه‌های تبلیغ اسلام در بین بوداییان
52 بازدید
محل نشر: فصل نامه تخصصی تبلیغ
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388/5/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله در مورد جایگاه راهب یا مبلغ در آیین بودا، سنگ بنای زندگی رهبانی، اوصاف و وظایف راهب از زبان بودا، ویژگی‌های ضروری مبغان بودایی و راه‌های تبلیغ اسلام در بین بوداییان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.